13
Apr
2017
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

Pri PRVI BONITETNI AGENCIJI so razvili bonitetno orodje, ki na enem mestu združuje praktično celoten nabor relevantnih podatkov za vse gospodarske subjekte v Sloveniji. Gre za zbir obsežnih baz in vsakodnevnih ažuriranj finančnih in nefinančnih podatkov o vaših obstoječih ali potencialnih poslovnih partnerjih.

KAJ OMOGOČA APLIKACIJA EBONITETE.SI?

Celoviti produkt je namenjen predvsem zmanjšanju tveganja poslovanja lastnega podjetja saj  skozi bonitetno oceno in širok nabor drugih relevantnih podatkov podaja odgovore na sledeča ključna vprašanja :

 • Kako uspešno posluje izbrano podjetje in ali preveč tvegamo, če z njim sklenemo posel?
 • Ali je podjetje s katerim poslujemo preveč zadolženo, blokirano ali mu celo grozi stečaj?
 • Kako učinkovito upravlja s terjatvami. zalogami in obveznostmi?
 • Kako to vpliva na njegovo zadolženost in plačilno sposobnost?
 • Kakšna je finančna moč podjetja?
 • Ali se splača poslovati s tem podjetjem?
 • Ali se splača vlagati v to podjetje?

EBONITETE.SI je enostavna in pregledna aplikacija prilagojena širšemu spektru poslovnih funkcij v vsakem podjetju in je nepogrešljiv pripomoček tako direktorjem, podjetnikom, računovodjem, finančnikom kot tudi tržnikom, ki so prvi in najpomembnejši filter pri pridobivanju strank in sklepanju novih poslov.

Del aplikacije – DNEVNI INFORMATOR – je namenjen izključno spremljanju ažurnemu spremljanju vseh pomembnih sprememb pri vseh vaših partnerjih. Za nabor strank, ki ga sami določite, ste dnevno obveščeni o dogodkih pri vaših obstoječih ali potencialnih partnerjih :

 • Blokadah ali deblokadah računov.
 • Nastopu domneve insolventnosti.
 • Odprtju ali zaprtju TRR v Sloveniji ali v tujini.
 • Spremembah v sodnem registru (naziv, naslov, dejavnost zastopniki, lastniki ali nadzorni svet, spremembe v načinu zastopanja).
 • Nakazilih v davčne oaze.
 • Davčnih neplačnikih / nepredlagateljih REK obrazcev.
 • Odvzetih identifikacijah za DDV ( missing traderjih ).
 • Odločanju o začetih postopkih o izbrisu ali prenehanju po skrajšanem postopku.
 • Sodnih narokih.
 • Začetek in konec insolventnega postopka.
 • Sprememba bonitetne ocene.

V kolikor želite pridobiti informacije le o določenem poslovnem subjektu,vam pri Prvi bonitetni agenciji d.o.o. izdelajo izčrpno BONITETNO POROČILO za slovensko ali tuje podjetje.

Skratka: Produkt EBONITETE.SI je, kljub svoji kompleksni in obsežni podatkovni bazi, uporabnikom prijazno in zelo učinkovito orodje, ki podaja kvalitetno osnovo za obvladovanje in minimiranje tveganja nastopa neplačila pri vaših partnerjih in posledično v vašem poslovanju.

Leave a Reply