25
Jan
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

Uveljavljena in sodobna računovodska družba, ki je prepoznavna po svoji strokovnosti, zanesljivosti in fleksibilnosti. S poslovnimi partnerji gradijo predvsem odnos, ki temelji na zaupanju in dolgoročnem partnerstvu. Z osebnim pristopom v družbi Davčne hiše Omega, je vsaka stranka obravnavana individualno in zato vsak dobi svojega skrbnika, ki skrbi za stranko in jo spremlja ves čas. Hitro odzivni in fleksibilni in vedno se takoj odzovejo na zahteve strank ter poskrbijo, da je vse izvedeno v roku in pravočasno opravljeno.

Dejavnost družbe Davčne hiše Omega, zajema strokovno in kvalitetno davčno, finančno svetovanje ter računovodsko dejavnost. Organizirajo tudi kadrovsko, pravno in poslovno svetovanje. Partnerji s katerimi sodelujejo so družbe, tuje podružnice, samostojni podjetniki, samostojni kulturni in športni delavci, društva, pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe.

Računovodske storitve, ki jih izvajajo, so vsestranske in zajemajo vsa področja, kot so, računalniško vodenje temeljnih in pomožnih poslovnih knjig ter evidenc, izračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev, vodenje blagajne, vodenje plačilnega prometa, vodenje računovodstva po stroškovnih mestih, izdelava letnih poročil, izdelava medletnih poslovnih izzidov, izdelava davčnih obračunov, obračunavanje davka na dodano vrednost, obračunavanje osebnih dohodkov, dajatev iz osebnih prejemkov, dajatev avtorskih honorarjev, dajatev po podjemnih pogodbah, refundacijo prispevkov, obračunavanje dohodnine, spremljanje terjatev in obveznosti, priprava opominov, kompenzacij in IOP obrazcev, obračunavanje obresti in zamudnih obresti, intrastat poročannje, izdelava statistike finančnih računov, poročanje Banki Slovenije (SN, C, SK), priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil in razne druge storitve po želji strank.

STANDARD SERVISOV

Leave a Reply