02
Nov
2015
Posted by: In: Izobraževanje0comments

Zaradi velikega zanimanja izbraževanja odraslih, smo se odločili predstaviti različne zasebne ali javne šole različnih področij izobraževanja.

Tokrat bomo predstavili zasebno gradbeno šolo s 19-letno tradicijo, ki nam je bila posebaj zanimiva. Gradbeništvo je namreč področje, ki je vedno aktualno.

IMG_2651

EDC Kranj je zasebna gradbena šola za višje strokovno in poklicno-tehnično izobraževanje odraslih. Edina šola, ki izobražuje gradbenike. Omogoča izobraževanje različnih gradbenih poklicev, od zidarja, tesarja, slikopleskarja, pečarja, dimnikarja, gradbenega tehnika do inženirja gradbeništva ter varstva okolja in komunale. Vsi programi, ki jih izvajajo so verificirani. To pomeni, da po uspešnem zaključku študentje pridobijo javno veljavno listino.

Naj omenimo, da EDC Kranj sodeluje s 150 podjetji po vsej Sloveniji. Zadovoljstvo delodajalcev z njihovimi študenti kaže na močno zadovoljstvo, tako da učenci z EDC Kranj odhajajo zrele osebe z veliko teoretičnega in praktičnega znanja za nadaljnje delo. Zaključno spričevalo poklicne šole in tehnične šole ima čez 1400 udeležencev,  izšolali so že 435 inženirjev. Šola se je specializirala za izobraževanje samo gradbenih poklicev  in se financira izključno iz šolnin.

Učenje s kombiniranjem različnih metod učenja omogoča boljše prilagajanje željam in sposobnostim posameznikov ter omogoča pridobivanje širokega spektra kompetenc za bolj kakovostno delovanje in izgradnjo kariere. Odnosi med predavatelji, študenti in vodstvom EDC so sproščeni, saj je omogočenih veliko skupnih dostopnih druženj in konzultacij. Predavanja, vodeno samoizobraževanje, samostojno učenje iz gradiv je prilagojeno zaposlenim odrsalim. Vodstvo in predavatelji EDC šole spodbujajo pozitiven odnos do dela in s študetni vedno skušajo doseči kompromis. Ustvarjajo prostor hramonije, sodelovanja in zaupanja, saj verjamejo, da je povezovanje temelj dobrih in uspešnih izkušenj gradbeništva v prihodnosti.

Leave a Reply