11
Jan
2016
Posted by: In: Proizvodnja0comments

GG-LESOTEKA

Gozdarstvo je osnovna dejavnost podjetja GG SG. Sečnja in spravilo lesa sta tehnološko zahtevni in nevarni opravili, ki ju dodatno otežujejo zahtevni pogoji izkoriščanja koroških gozdov. Pretežno gorski in hriboviti tereni onemogočajo obsežno strojno sečnjo, zato GG SG večino lesa še vedno pridobi na tradicionalni način: z ročnim podiranjem dreves, s pomočjo motornih žag in s traktorskim ter žičniškim načinom spravila. Sledijo cilju postopnega povečanja strojne sečnje in spravila lesa s procesorsko tehnologijo in uporabo specializiranih strojev (harvester, forwarder) na terenih, ki to omogočajo. Delež oblega lesa, pridobljenega s strojno sečnjo, se tako vsako leto vztrajno povečuje. Tako skušajo koroškemu lesu dodati čim večjo vrednost. Vse preveč lesa se namreč v tujino izvozi zgolj kot hlodovina, s tem pa celotna Slovenija izgublja na vrednosti »našega največjega naravnega bogastva« …

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je v zadnjih desetih letih iz tipično gozdarskega podjetja zraslo v razvejano skupino, ki svoje priložnosti išče tudi na področju žagarstva, energetike, trgovine, gradbeništva in v drugih, z lesom povezanih dejavnostih.Vsa podjetja v skupini GG SG sestavljajo proizvodno, lesno-predelovalno, trgovsko in gradbeno verigo in so usmerjena k uresničevanju te osnovne zaveze. Z vertikalno povezavo med gozdarstvom, primarno predelavo in izdelavo lesenih hiš postaja skupina GG SG vse bolj prepoznavna tudi na področju promocije in uporabe lesa kot konstrukcijskega materiala v gradbeništvu. Blagovna znamka se imenuje Lesoteka. Razvojno je skupina usmerjena v trajnost, tako kot je trajnega značaja gozd in les. Vključeni so v Razvojni center koroškega gospodarstva (RACE KOGO).

Koroški gozdarji že od leta 1968 izdajajo revijo Viharnik. Je revija, ki so jo ustanovili z namenom, da bi popularizirali svojo stroko in povezali ljudi, ki delajo v gozdnem prostoru. Namenjena je vsem, ki jim je mar za naše okolje in prostor, v katerem živimo.

 LESOTEKA_Oglas_Viharnik_co

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je vzpostavilo vertikalno povezavo med gozdarstvom in lesno industrijo in tako postaja odlično podjetje na področju pridobivanja lesa iz gozda. Obenem je sodobno tehnološko podjetje na področju primarne predelave lesa. Prav tako postajajo vodilno podjetje pri izgradnji objektov iz lesenih masivnih konstrukcij in pri ponudbi energije iz lesne biomase.

10-gg_gozdar_slide

Kot pravi njihov slogan: “Od gozda do hiše” na svoj način zajema vse, kar družba dosega in želi v prihodnosti še izboljšati!

Projektivni biro podjetja se ukvarja s projektiranjem gradbeno inženirskih objektov, s poudarkom na prometni in komunalni infrastrukturi, vključno z zunanjo ureditvijo.

20-gg_lesena_gradnja_slide 30-gg_lesoteka_radlje_slide 60-gg_sekanci_slide

Začetki projektiranja v sklopu GG Slovenj Gradec, d. d., so stari že več kot 50 let, od leta 2000 pa podjetje nadaljuje intenzivnejši razvoj na tem področju. S stalnim usposabljanjem zaposlenih ter s posodabljanjem programske opreme zagotavljamo visoko kakovost storitev.

Nudimo celovito podporo pri projektiranju oziroma izdelavi projektne dokumentacije po ZGO v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. Samostojno izdelujemo projektno dokumentacijo za gozdne prometnice, lokalne ceste, državne ceste, mostove, podporne zidove, zunanje ureditve individualnih in poslovnih objektov ter kanalizacijske sisteme padavinskih in odpadnih voda.

Transport oblega lesa predstavlja zadnjo fazo v tehnološki verigi gozdarske proizvodnje. GG SG letno zagotovi prevoz za preko 85.000 m3 okroglega lesa iz gozda oziroma s kamionske ceste do lastne žagalnice ali do eksternih kupcev.

V našem voznem parku imamo sodobne gozdarske kamione znamke MAN z nosilnostjo 22 ton, ki so specializirani za prevoz okroglega lesa. Vozila so opremljena s hidravličnimi dvigali Palfinger Epsilon ter gozdarskimi prikolicami.

Leave a Reply