20
Feb
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne na Koroškem je pravi naslov za to, saj je težišče upravljanja objektov krajevno vezano na Koroško in Gorenjsko, s ciljem, da osnovno dejavnost prenesejo še v druge regije.

Osnovna dejavnost podjetja je gospodarjenje in upravljanje nepremičnin in z njimi povezanih poslovnih dejavnosti.

Stanovanjsko podjetje zagotavlja celovito upravljanje, etažnim lastnikom pa zagotavljajo tudi pomoč in strokovne nasvete pri nastajanju in delitvi stroškov. Etažnim lastnikom in stanovalcem zagotavljajo tehnično strokovno znanje, obenem pa nudijo tudi izvajanje vseh vzdrževalnih posegov na stavbah v upravljanju. Omogočajo tudi pravno in finančno pomoč.

Stanovanjsko podjetje d.o.o. sestavlja ekipa, ki vestno in zanesljivo izvajaj storitve upravljanja in vzdrževanja stanovanj, sosesk, poslovnih stavb, garaž, apartmajev itd. Storitve nadgrajujejo in izoblikujejo po želji lastnikov. S predlaganjem najboljših rešitev, se trudijo prispevati k ugledu tako stanovanjskih stavb in poslovnih objektov kot tudi javnih in vladnih institucij ter športnih objektov in apartmajskih hiš.

S sredstvi, ki jih lastniki poslovnih prostorov namenjajo za storitve vzdrževanja, upravljanja in obratovanja, ravnajo ekonomično in preudarno. Kakovostno upravljanje večstanovanjskih stavb z namenom ohranjanja ali dviga vrednosti nepremičnin in zagotavljanje nemotenega in udobnega bivanja strank.

Stanovanjsko podjetje d.o.o je najboljša izbira na področju izvajanja storitev upravljanja nepremičnin in soustvarjanja pri bivanju in okolju prijazne soseske.

3819045_1-300

Leave a Reply