11
Feb
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja9comments

logo

Ustvarjalnost v povezavi z domiselnostjo, izvirnostjo in inovativnostjo predstavlja pomemben element uspešnega življenja. Kdor hoče biti ustvarjalen, mora z odprtimi očmi opazovati svet in mu prisluhniti z odprtimi ušesi. Družba KETNER d.o.o. je družba, ki s svojim delom in izkušnjami to dokazuje.

Ob predstavitvi njihovega dela z lastnico družbe Meti Ketner, nas je najbolj prevzela njihova kreativnost. Poleg svoje poklicne predanosti ter strokovnosti na področju prava, so zelo ustvarjalni in spodbujajo razvoj avtorskih pravic, pravic industrijske lastnine in drugih pravic, ki izhajajo iz ustvarjalne dejavnosti človeka. Širšo javnost osveščajo o pomenu intelektualne lastnine in njene zaščite. So imetniki znamk ZASCITA.SI, PROTECTION.SI, SIX IN ONE (zaščita blagovne znamke tudi na spletu), TEMPELJ, ZEBRA in KLIK TV, ustanoviteljica družbe Meti Ketner pa je imetnica znamke KETNER in soimetnica znamke VODA.SI. Svojo ustvarjalnost izkazujejo tudi z dejstvom, da v oddelku ZEBRA ustvarjajo zvočne znamke. Strankam prisluhnejo in posebej za njih ustvarijo zvok, ki ga tudi grafično predstavijo, na primer z notnim zapisom ♫, in ga nato pravno zaščitijo kot zvočno znamko. Z zvočno znamko njihovi naročniki označujejo blago ali storitve svojih podjetij na trgu. Njihova čudovita zvočna znamka zazveni takole (dodan zvok), slišite pa jo lahko tudi na njihovi spletni strani.

Področje delovanja družbe KETNER d.o.o. je pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita. Poleg pravnega svetovanja ter izdelave strokovnih mnenj, opravljajo tudi poizvedbe. So slovenska pravna pisarna, specializirana izključno na področju intelektualne lastnine s poudarkom na zaščiti industrijske lastnine (registraciji blagovnih in storitvenih znamk, modelov in patentov) ter zastopanju v postopkih za reševanje domenskih sporov. Stranke zastopajo v postopkih na državni, evropski in mednarodni ravni. V postopkih zaščite na ravni Skupnosti (EU) so pooblaščeni za zastopanje strank iz vseh 28 držav članic Evropske unije.

Poudarek njihovega poslanstva je, da stremijo iz Slovenije v svet. Meti Ketner, lastnica in direktorica družbe nam je povedala, da z ljubeznijo in predanostjo do prava, konkretnim delom, vseeno pri svojem delu ustvarja s svojo neizmerno kreativnostjo. Pri delu na področju zaščite intelektualne lastnine ima priložnost spoznavati čudovite, ustvarjalne in poštene ljudi, ki predstavljajo velik intelektualni potencial naše države in bodo Slovenijo slej, ko prej, postavili na zemljevid sveta uspešnih, kamor Slovenija, po mnenju Meti Ketner, tudi spada.

ketner

Na koncu nam je povedala: »Rada imam pravo. Svoje delo opravljam z veseljem in ljubeznijo. Pravno znanje, ki sem ga pridobila na podlagi strokovnega, korektnega in zanesljivega dela, uporabljam za pravično delovanje, pri čemer pomagam ljudem in gospodarskim subjektom na trgu«.

www.zascita.si

Leave a Reply