12
Feb
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

V današnjem prispevku bomo predstavili Jerneja Stritiha, ki ima zasebno svetovalno podjetje za področje trajnostnega razvoja.

Svojo poklicno pot je začel z raziskovanjem gozdnih ekosistemov in sodelovanjem pri reformi okoljskih politik in institucij na državni in mednarodni ravni v devetdesetih. V tem času je prispeval k razvoju stroke na področju celovitega upravljanja varstva narave in razvoja podeželja v Sloveniji ter v Srednji in vzhodni Evropi. Poleg tega ima široke izkušnje na področju oblikovanja politik, razvoja institucij, vodenja projektov, okoljskega financiranja in trajnostnega razvoja.

Sedaj deluje kot samostojni podjetnik, konzultant na mednarodnih in domačih projektih trajnostnega razvoja in varstva okolja, največ v jugovzhodni Evropi in kot neodvisni verifikator za shemo kakovosti zavarovanih območij PAN Parks. Predsednik CIPRA Slovenija, Društva za varstvo Alp in podpredsednik CIPRA International. Kot prostovoljec je bil član uprave Umanotere ob njeni ustanovitvi in od 2005 naprej, od leta 2008 pa je predsednik uprave Umanotere.

Kot pravi Jernej Stritih: “S trajnostnim razvojem se ukvarjam od študentskih dni v osemdesetih, ki jih je zaznamovala objava poročila Brundtlandove komisije “Naša skupna prihodnost“, preko optimističnih časov prehoda v srednji in vzhodni Evropi do sedanjih časov rastoče svetovne varnostne, klimatske in gospodarske krize. V tem času sem v okviru organizacij civilne družbe, podjetništva, državnih organov in mednarodnih organizacij spoznal, da se ključ do trajnostnega razvoja skriva v oblikovanju vrednot in ciljev ter njihovem uresničevanju preko družbenih odnosov in struktur. Pri tem je nujno dobro razumevanje odnosa med človekom in naravo, a do pozitivnih sprememb lahko pripelje le učinkovito delovanje in vodenje organizacij oziroma mrež motiviranih posameznikov.”

 

 

Leave a Reply