20
Feb
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

NIVE6473

Revizijska družba REVIDERA d.o.o., ki deluje že 20 let in pol, sodi med najbolj priznano podjetje za revizijo, računovodstvo in podjetniško svetovanje na vseh področjih gospodarstva in negospodarstva. Gre namreč za eno izmed prvih zasebnih revizijskih družb v Sloveniji.

Svoje delo opravljajo z visokimi standardi kakovosti in svojim partnerjem, ponujajo prvovrstne storitve. Specializirani so za dejavnosti revidiranja, davčnega svetovanja, računovodskega svetovanja, svetovanja na področju podjetniških financ in druge dogovorjene posle.

Revidiranje temelji na sodobnih pristopih in izvajanje revizij je zaupano strokovnjakom z veliko računovodske prakse in znanja, pridobljenega na Inštitutu za Revizijo RS. Namen revizije računovodskih izkazov je podati mnenje, da računovodski izkazi podajajo resnično in pošteno sliko premoženjskega in finančnega stanja ter poslovnega izida podjetja.

Družba Revidera s svojo revizijsko strategijo določi okvir svojega dela za posamezno revizijo, pri čemer izhajajo vedno iz svojega dobrega poznavanja naročnika ter na podlagi ocenjenega tveganja, ki je povezano z revidiranjem določenih področij. Določijo pomembnost in glavne metode preizkušanja, ki jih bodo uporabili pri delu. Od dneva vpisa v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dalje, izvajajo storitve revidiranja in druge povezane storitve. Od takrat naprej sodelujejo s stalno strokovno ekipo sodelavcev, ki so bili zaposlenimi pri računovodskih in analitskih opravilih v večjih gospodarskih podjetjih, v negospodarstvu ali pa so se izobrazili in pridobili izkušnje v podjetju Revidera.

So družba, ki delujejo na različnih področjih revidiranja in poslovnega ter davčnega svetovanja. Zaupanja vredno podjetje, ki daje strokovnosti velik poudarek, najvišjim standardom kakovosti ter razumljivo in pošteno podaja ugotovitve o opravljenih revizijskih storitvah. Poleg tega njihovo delo temelji na nenehnem izobraževanju kadrov, ki jim znanje in izkušnje lahko koristijo.

NIVE8068-1

REVIDERA d.o.o je zagotovo odlična družba s priznanimi referenčnimi projekti, ki jo odlikujejo ažurnost, natančnost in strokovnost!

Leave a Reply