14
Dec
2015
Posted by: In: Izobraževanje0comments

»Odličnost je, ko z veseljem narediš več, kot tebe pričakujejo; kjerkoli, kadarkoli, komurkoli in čim večkrat.« (Nena, Šola odličnosti)

Za delo z ljudmi potrebujemo določena znanja in spretnosti, katerih se lahko naučimo. V Šoli odličnosti so izoblikovali sklop seminarjev, za katere je praksa pokazala, da so najbolj potrebni, učinkoviti, praktični in med udeleženci odlično sprejeti. Nena Dautanac  vodi seminarje Šole odličnosti, ki jih prilagodi vašim željam in potrebam.

Temeljno poslanstvo Šole odličnosti je razvijanje celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov, utrjevanje temeljnih vrednot ter visokih moralnih etičnih načel. Seminarji so namenjeni vsem generacijam, nivojem in profilom.

»Nena s svojo energičnostjo in predanostjo svojemu delu motivira udeležence svojih predavanj, da dosegajo osebno in poslovno odličnost. Znanja, ki jih posreduje na svojih izobraževanjih, pomagajo pri delu z ljudmi kot tudi osebni rasti udeležencev. Njena predavanja in delavnice so dobro strokovno pripravljena, kreativna, praktična in obogatena z atraktivnimi zgodbami. Vsi udeleženci programa so bili izredno navdušeni nad načinom podajanja snovi in pohvalili predavanja kot ena boljših tudi zaradi klime, ki se je ustvarila v skupini  slušateljev«.

Bojanka Genorio, direktorica DSO Fužine

Seminarji temeljijo na spodbujanju uspešne  komunikacije, dobrih medsebojnih odnosov, sodelovanju, iskanju rešitev, prevzemanju osebne in družbene odgovornosti, doseganju ciljev, večje učinkovitosti ter pozitivne naravnanosti.

Izvedba enega ali več seminarejv je možna tudi v vaših prostorih oziroma na lokaciji, ki jo določite vi. Število udeležencev ni omejeno, ceno pa določite sami.

Vsa izobraževanja so narejena tako, da zagotovo dajejo vsakomur praktične nasvete, rešitve in ideje v osebnem in poslovnem življenju.

»Največ, kar lahko naredimo drugim, ni to, da z njimi delimo svoja bogastva, temveč da razvijemo njihova.«

Leave a Reply