18
Apr
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

Podjetje Heker za upravljanje in storitve Ljubljana, ima na področju upravljanja in vzdrževanja objektov že več kot dvajsetletno tradicijo. So skoraj edini, ki se lahko pohvalijo z  uvrstitvijo v bonitetni razred z odličnostjo AAA, kar je uspelo le 1,18% podjetjem v Sloveniji. Edini, ki dosegajo bonitetni razred AAA. Nedavno pa so pridobili še certifikat PRVE bonitetne agencije.

Na področju upravljanja je srednje veliko podjetje in lahko s svojo fleksibilnostjo in znanjem uspešno uresničujejo želje svojih uporabnikov, kar pomeni predvsem zadovoljno bivanje.

Glavna dejavnost družbe je upravljanje z nepremičninami, ki obsega upravljanje s stanovanjskimi, poslovnimi in garažnimi objekti, varstvo stanovanjskega ter bivalnega okolja in vse svetovalne ter izvedbene storitve po stanovanjskem zakonu. So podpisniki Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami. V upravljanju imajo stanovanjske ter poslovne objekte v Ljubljani, Domžalah, Kamniku in okolici (z več kot 1500 stanovanjsko-poslovnih enot).

V sodelovanju z upraviteljem Heker boste deležni vzdrževanju tehnične kvelitete nepremičninskega objekta. Zato imajo vsaj enega strokovnjaka, ki je zadolžen za stalno nadzorovanje tehnične kvalitete nepremičninskega objekta.  Še večjo kvaliteto vzdrževanja pa lahko lastnikom nepremičnin zagotavljajo, če se odločijo, da vzdrževanje in kontrole objektov izvajajo preko svojih vzdrževalcev, hišnikov. Storitev zajema servisiranje vgrajenih naprav, vzdrževanje skupnih delov in naprav ter zavarovanja za različne primere v stanovanjskih, poslovnih objektih, garažah in soseskah.

Poleg upravljanja stavb izvajajo tudi upravljanje toplotnih postaj in kotlovnic. Za bolj racionalno ogrevanje imajo tudi opremo za merjenje temperatur v stanovanjih, s katero se lahko bolj racionalno nastavi ogrevanje in lažje rešujejo reklamacije na temperaturo ogrevanja.

Odzivnost, je odlika podjetja Heker iz Ljubljane, ki je za kvalitetno upravljanje objektov zelo pomembna, saj lahko v primeru počasnega odzivanja nastanejo dodatni nepotrebni stroški in nezadovoljstvo strank.  Nepredvidene nujne zadeve rešujejo čim hitreje, zato je vedno nekdo dosegljiv v primeru nepredvidenih intervencij.

Upravljanje torej prepustite strokovnjakom podjetja Heker, vzdrževalna dela, čiščenja, servisa in pregledov protipožarnih aparatov, varstva pri delu, ter kot dober upravitelj Heker svojim naročnikom prihrani marsikatero skrb. Gradijo na dolgoročnem sodelovanju s strankami in so zavezani k izvajanju celovitih rešitev s področja upravljanja nepremičnin, kar dokazujejo s svojimi zvestimi referencami.

Leave a Reply