18
Jan
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja, Proizvodnja0comments

V dananšnjem prispevku bomo predstavili majhno podjetje, ki je generalni zastopnik proizvajalca maziv PANOLIN za Slovenijo. Podjetje Maziva + d.o.o. je nastalo iz leta 2004 ustanovljenega podjetja m con Miro Peharda s.p. Po štirih letih izgradnje temeljev, so začutili, da je čas za novo poglavje. Okrepili so se z novimi sodelavci in novimi programi H1 maziv za živilsko industrijo, mazivi za plovila in pripadajoče ob jekte na/ob void (pristanišča, ladjedelnice itd.) in programom maziv za motocikle.

Program biološko razgradljivih maziv in avtomotivov PANOLIN sta se že uveljavila na podlagi odličnih rezultatov. Gre za enega izmed najboljših ponudnikov izdelkov, ki skupaj tvorijo sistem učinkovitega varovanja okolja, zmanjšujejo porabo strateških surovin, zvišujejo stopnjo učinkovitosti strojev in varnosti pri delu ter tako  znižujejo stroške.

Uporaba okolju prijaznih maziv se namreč povečuje že od leta 1985, kot alternativa izdelkov na bazi mineralnega olja, ki se razgrajujejo le v majhnem delu.

Danes so na voljo okolju prijazna, biološko razgradljiva maziva za dvotaktne in štiri taktne motorje, opažna olja, olja za livarska orodja, maziva za verige in jeklene vrvi, procesna olja, turbinska olja, masti in hidravlične tekočine, če navedemo le nekatere skupine. Zaradi zelo hitrega razvoja avtomatizacije in povečevanja uporabe hidravlično gnanih strojev na skoraj vseh področjih, dobiva vprašanje varovanja okolja vedno večjo težo. Katastrofalna razlitja naftnih izdelkov na morju in na kopnem so zbudila zavest javnosti na način, ki so ga v preteklosti lahko predvideli le strokovnjaki.

Na podlagi dolgoletnih izkušenje je PANOLIN je razvil dva koncepta varovanja okolja:

  • GREENMACHINE je sistem trajnostnega vzdrževanja vzdrževanja strojev na kopnem, ki je okolju prijazen,
  • GREENMARINE je sistem trajnostnega vzdrževanja vzdrževanja plovil in bjektov na in ob vodi, ki je okolju prijazen

Pri PANOLINu so prav tako razvili CO2 kalkulator, s katerim vam izračunajo za koliko se zmanjša  CO2 odtis (emisija) ob uporabi trajnostnih maziv PANOLIN.

Maziva in hidravlične tekočine so v splošnem zgrajeni iz baznega olja in kemičnih spojin (aditivov). Razlikujemo dve skupini aditivov; prva, v katero štejemo na primer izboljševalce indeksa viskoznosti, antioksidante in druge, spreminjajo dane lastnosti baznega olja, medtem ko pripadniki druge skupine (na primer protiobrabni aditivi in inhibitorji korozije), delujejo na površine, med katerimi se pojavlja trenje. Z mešanjem baznega olja in aditivov v ustreznem razmerju, dobimo mazivo z zahtevanimi lastnostmi.

Maziva + d.o.o. podjetje odlikuje inovativnost, ki podpira tehnološko in ekonomsko odličnost izdelkov ter storitev. Prednosti odličnega dela jim zagotavljajo dolgoletne izkušnje.

Za doseganje boljših rezultatov sta odločilna znanje in kultura zaposlenih. Inovativnost je bila od nekdaj temeljna značilnost podjetja Maziva + d.o.o. Prizadevanje vodstva je bilo vedno usmerjeno v to, da postane inovativnost značilna kultura vseh zaposlenih. Podjetje z vlaganji v okolju prijazne tehnologije prispeva h kakovosti, pa tudi na lokalno in regionalno okolje. To predstavlja prednost na globalnem trgu, saj se vedno več ljudi zaveda pomena okolju prijaznih maziv in skrbi za naš planet, če želimo ohraniti prihodnost za naše potomce.

Moto:

Samo ekonomsko upravičeni, tehnološko zreli in okolju prijazni koncepti, so resnično trajnostni.

 

PANOLINovi znaki

Leave a Reply