20
Feb
2016
Posted by: In: Obrtniki in ostala podjetja0comments

V današnjem prispevku bi vam želeli predstaviti zanimiv zasebni vrtec s programom; SLOVENSKE DEDIŠČINE SKOZI OTROŠKE OČI.

Zakaj so se odločili za takšen program?

Predvsem iz razloga ker, želijo otrokom prikazati pomembnost ohranjanja kulturne dediščine. Tako bodo otroci pripravljeni to zgodovino sprejeti in z njo tudi živeti. Zavedanje, da pod kulturno dediščino razumemo katerokoli človeško ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega delovanja narave ali izhaja iz nje.

Zasebni vrtec Smrkolin sestavlja odličen pedagoški kader. Zavedajo se, da otroci vse dopoldneve preživljajo v vrtcu in je zato najpomembnejše to, da otrok rad hodi v vrtec, da se v njem dobro počuti in da starši lahko v času, ko je otrok v vrtcu, skrb zanj mirne vesti prepustite usposobljenim, srčnim in odličnim vzgojiteljem.

Posebnost vrtca je to, da preko odkrivanja in raziskovanja različnih področji in vsebin slovenske kulturne dediščine se bodo otroci seznanili tudi z raznolikostjo slovenskih pokrajin, ki se odraža v različnosti šeg, noš, pesmi od pokrajine do pokrajine.

Smrkolin zasebni vrtec odlikuje to, da ker stremijo k ustvarjanju in zagotavljanju dobrih pogojev za zdrav razvoj otrok v prvih letih življenja, so odlični v svoji dejavnosti, ki jo izvajajao. Imajo ustaljene dobre pogoje za prepoznavanje in vključevanje individualnih in skupinskih razlik in podobnosti ter sodelovanje in soodločanje otrok in staršev v življenju in delu vrtca. Skupaj z vključitvijo staršev in otrok, si delijo odgovornost za pripravo otrok na zahteve in izzive življenja. Po naši oceni zagotovo eden izmed najbolj zanimivih in kakotvosnih zasebnih vrtcev.

smrkolin--kofljica

Leave a Reply